Vzorkovník materialov

ŽULA 


Farebnosť vzoriek sa môže líšiť od skutonosti !!