Cenník

Kamenárske práce

Betonový základ Jedno hrob...........................................od

€180

Betonový základ Dvoj hrob .............................................od

€330

Betonový základ Urnový hrob.......................................od

€75

Gravirovanie písma v dielni bez povrchovej úravy ...od

€1/kus

Sekanie písma na cintoríne bez povrchovej úpravy ..od

€4/kus